หน้าแรก นโยบายและแผน บุคลากร บทบาทหน้าที่ งานของเรา ติดต่อ
 
- การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร64    

- โครงการประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 8

     
     


ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

สมุนไพรคุัมกันโรค

สรรพคุณ : ป้องกันอาการหวัด (จากเชื้อไวรัส) แก้ภูมิแพ้ หอบหืด

ขับลม ปรับสมดุลย์ของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย เป็นยาระบายอ่อนๆ

ผู้ผลิต : วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

ติดต่อสอบถาม : บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร 089 - 4178201, 095 - 8736322

ราคา : 69 บาท/ซอง

 

ดินขุยไผ่

สรรพคุณ : ดินผสมคุณภาพดี เหมาะสำหรับปลูกพืชทุกชนิด

ส่วนผสม : ดินชุยไผ่ แกลบดำ ปุ๋ยคอก ใบไม้

ผู้ผลิต : วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

ติดต่อสอบถาม : บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร 093 - 4696464

ราคา : 25 บาท/กระสอบ

 

 

 

 


นายอนันต์ จันทะเขต
เกษตรอำเภอห้วยผึ้ง

Monday, August 30, 2021 21:07

Facebookสำนักงาน

ภาพกิจกรรมของเรา

 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทร. 043-019314  e-mail: huaiphueng@doae.go.th