หน้าแรก นโยบายและแผน บุคลากร บทบาทหน้าที่ งานของเรา ติดต่อ

 

 

นายอนันต์ จันทะเขต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เกษตรอำเภอห้วยผึ้ง

นายจรูญ จิตจักร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายเอกชัย ใจศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวกิมิทา โคเวียง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจิตรตรา สุดาเดช
เจ้าพนักงานธุรการ

นายทวี เฉลิมชาติ
พนักงานทำความสะอาด


นายอนันต์ จันทะเขต
เกษตรอำเภอห้วยผึ้ง

24 August, 2021

 

Facebookสำนักงาน

ภาพกิจกรรมของเรา

 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทร. 043-019314  e-mail: huaiphueng@doae.go.th