หน้าแรก นโยบายและแผน บุคลากร บทบาทหน้าที่ งานของเรา ติดต่อ

นโยบายและแผน

แผนพัฒนาหน่วยงาน

 


นายอนันต์ จันทะเขต
เกษตรอำเภอห้วยผึ้ง

24 August, 2021

 

Facebookสำนักงาน

ภาพกิจกรรมของเรา

 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทร. 043-019314  e-mail: huaiphueng@doae.go.th